John Rhys-Davies
Gimli

GIMIL1.jpg (15072 bytes) GIMIL2.jpg (14573 bytes)